Xuân Hòa tăng cường công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Thực hiện công tác tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh trong thời tiết giao mùa, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 của UBND huyện , Cấp ủy chính quyền xã Xuân Hòa tăng cường tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

       Để công tác tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao,  cấp ủy chính quyền xã tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các hộ chăn nuôi về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác tiêm phòng đối với đàn vật nuôi. Thành lập Ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm từ xã xuống thôn; đồng thời tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp thôn cho nhân dân biết tác hại, nguy cơ lây lan dịch bệnh của đàn gia súc, gia cầm.

       Trên địa bàn xã có 1 nghìn con gia súc các loại và trên 4 nghìn con gia cầm.  Hiện nay xã đã và đang thực hiện tiêm phòng đợt 2 đối với đàn trâu bò tiêm vắc xin tụ huyết trùng và long móng lỡ mồm, đàn dê tiêm vắc xin tụ huyết trùng và long móng lỡ mồm , tiêm dịch tả và tụ dấu ở đàn lợn, tiêm phòng dại cho đàn chó, tiêm vắcxin H5 N1 cho đàn gia cầm các loại.Tính đến thời điểm này tiêm đạt trên 87% của tổng đàn gia súc, gia cầm.

       Để công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao. Thời gian tới xã Xuân Hòa tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những hộ chăn nuôi không chấp hành theo pháp lệnh thú y./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch