Thôn Thanh Vân hướng về Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc

Những ngày này, bên cạnh các hoạt động sản xuất, các địa phương trong huyện Như Xuân nói chung, xã Cát Tân nói riêng đang tổ chức các hoạt động văn nghệ, dọn về sinh chỉnh trang đường làng ngõ xóm, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày MTDTTNVN và ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11/1930 - 18/11/2020).

       Tại thôn Thanh Vân - xã Cát Tân, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết:  thực hiện chủ trương sáp nhập, thành lập thôn mới, hai thôn Thanh Vân và Tân Thanh được sáp nhập thành thôn Thanh Vân. Hiện thôn có 167 hộ, với 837 nhân khẩu, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 75%. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân, thôn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống kinh tế nhân dân ổn định và có bước phát triển, thu nhập đầu người năm 2020 đạt 36,2 triệu đồng/người/năm. Trong phong trào xây dựng NTM, thôn đã vận động nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn, tập trung tu sửa, nâng cấp và xây mới nhiều hạng mục công trình như đường giao thông thôn xóm với tổng trị giá 450 triệu đồng. Đối với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động thôn đều tích cực tham gia, như ủng hộ đồng bào bão lụt, cuộc vận động "vì người nghèo", .

         Để phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Thanh Vân - xã Cát Tân tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của đại đoàn kết, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân tiêu biểu của thôn; Thi đua thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở theo kết luận số 62 của Bộ chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

         Dịp này, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam  và ngày Hội đại đoàn kết toàn dân (18/11/1930 - 18/11/2020), thôn Thanh Vân - xã Cát Tân tổ chức cho nhân dân tập luyện văn nghệ, tích cực thi đua lao động sản xuất, chăm sóc các cây màu vụ đông. Theo kế hoạch, thôn Thống Nhất sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2020 vào tối 15/11 và tổ chức lễ kỷ niệm vào chiều 16/11. Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam, ý nghĩa to lớn của ngày Hội đai đoàn kết toàn dân, tạo khí thế nôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh mà địa phương giao.

                                                                                           Trung tâm VH – TT – TT và Du Lich