Huyện ủy: Sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Sáng 26/9/2019, Huyện ủy Như Xuân sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Mạnh Long – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND; Trưởng, Phó các ban xây dụng đảng; MTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí là trưởng các phòng ban thuộc cơ quan UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

        9 tháng năm 2019, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu có triển vọng hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; dự kiến đến cuối năm 2019 có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 18 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm. 9 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) 4.530 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong đó: Nông - lâm - thuỷ sản đạt 989,3 tỷ đồng, bằng 59,7% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 1.884,4 tỷ đồng, bằng 73,4%, tăng 20,3%; dịch vụ - thương mại đạt 1.656,4 tỷ đồng, bằng 76,9%, tăng 22,3%. Thu ngân sách nhà nước đạt 627 tỷ đồng, vượt 25% dự toán huyện giao, trong đó thu địa bàn đạt 45 tỷ đồng, đạt 57,2% kế hoạch huyện giao, bằng 86% so với cùng kỳ.

       Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo quyết liệt; chỉ đạo 05 xã xây dựng dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; toàn huyện còn 1.321 hộ nghèo, chiếm 7,80%, giảm 7,12% so với năm 2018, vượt kế hoạch; còn 2.553 hộ cận nghèo, chiếm 15,08%. Phối hợp tổ chức ngày hội việc làm tại huyện với gần 1.000 lao động được tư vấn giới thiệu việc làm; tổ chức 03 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; quyết việc làm mới cho 1.402 lao động, đạt 96,4% kế hoạch, xuất khẩu 194 lao động, đạt 74,6%.

       Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới cho 08 xã; thẩm định, công nhận 16 thôn đạt chuẩn năm 2019; bình quân toàn huyện đạt 14,29 tiêu chí/xã, tăng 1,06 tiêu chí/xã so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, đã bê tông hóa được 18 km đường giao thông, làm 15,7 km đường điện chiếu sáng, xây 700 hố rác; xây dựng, sửa chữa 05 nhà văn hoá thôn. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ xã Xuân Bình, Cát Vân hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, hiện hồ sơ đã trình các ngành chức năng của tỉnh thẩm định. Chỉ đạo xã Yên Lễ khẩn trương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

       Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được thực hiện theo nguyên tắc của đảng, nhất là đối với công tác tổ chức cán bộ. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

       3 tháng còn lại của năm, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh;  Xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng đảng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 28 chỉ tiêu đề ra trong năm 2019./.

Đoàn Lưu