Chuẩn bị tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019

Chiều 10/9/2019, tại Hội trường gác 3 Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Thuận, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo- Trưởng ban tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp với Ban Tổ chức Hội thi để triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019.

          Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 được tổ chức nhằm góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; đồng thời để đánh giá thực chất đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy; đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên sát với yêu cầu, nhiệm vụ ở các địa phương, đơn vị, cơ sở.

          Hội thi được tổ chức trong thời gian tháng 9 năm 2019, với sự tham gia là các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện các xã, thị trấn. Mỗi thí sinh phải tham dự 3 phần thi: Soạn đề cương (không quá 4 trang giấy A4 hoặc không quá 20 slide); phần thuyết trình trong khoảng thời gian từ 20 phút; phần trả lời một số câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đặt ra (nghiên cứu và trả lời trong thời gian 5 phút). Về nội dung, thí sinh lựa chọn nội dung theo các thể loại: Truyền đạt nghị quyết; thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực; khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của báo cáo viên đang công tác.

          Để Hội thi đạt yêu cầu chất lượng, đồng chí Lê Văn Thuận, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo- Trưởng ban tổ chức Hội thi đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị, tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thông qua hội thi, Ban Tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng và tham gia Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh trong thời gian tới.

Đoàn Lưu