Đảng bộ xã Yên Lễ giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Trong những năm gần đây, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cùng với nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Yên Lễ đã tập trung công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh liên tiếp trong 4 năm 2015 - 2018. Đặc biệt, năm 2017, Đảng bộ xã Yên Lễ là một trong những đơn vị tiêu biểu của huyện được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá tặng Bằng khen; năm 2016, 2018 là một trong các tổ chức cơ sở Đảng được Huyện ủy khen thưởng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

       

        Đảng bộ xã Yên Lễ  có 12 chi bộ trực thuộc, với 272 đảng viên. Hàng năm, Đảng uỷ xã luôn tập trung lãnh đạo, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xem đó là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đảng bộ luôn coi việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng đề cao vai trò nêu gương, làm mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.  Đồng thời tiếp thu và triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho các đảng viên, cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ, chương trình hành động sát thực với từng ngành, từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ để các chủ trương, nghị quyết được thực hiện có hiệu quả.

        Đảng ủy cũng tập trung bố trí sắp xếp tốt công tác cán bộ, chú trọng đến rèn luyện cán bộ trẻ, có năng lực trình độ, cán bộ nữ để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cho việc bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; trong 09 chi bộ khối nông thôn có 04 chi bộ nông thôn đồng chí bí thư chi bộ - trưởng thôn là cán bộ trẻ, phó các đoàn thể, có năng lực trình độ đào tạo cơ bản có bằng trung cấp chính trị, chuyên môn từ trung cấp trở lên, đây là nguồn kế cận cho các cán bộ đoàn thể sau này; trong bố trí cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh như: bố trí cán bộ tư pháp - phó chủ tịch MTTQ xã, phó quân sự - phó cựu chiến binh, chủ tịch người cao tuổi - chủ tịch hội làm vườn và trang trại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN - Chủ tịch Hội Người tàn tật, trẻ mồ côi… để thực hiện tinh gọn bộ máy, cũng như giúp cán bộ phát triển toàn diện hơn. Trong công tác cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cũng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, trong 04 năm qua Đảng ủy đã cử 10 cán bộ đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, cử 06 đồng chí nâng cao trình độ chuyên môn, do đó trình độ cán bộ xã (kể cả người hoạt động không chuyên trách) cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có trên 85% trình độ đại học-sau đại học, 3% cao đẳng, 10% trung cấp, 2% sơ cấp; có 90% có trình độ lý luận trung cấp chính trị trở lên.

        Một trong những giải pháp được Đảng bộ xã thực hiện để giữ vững trong sạch, vững mạnh đó là chú trọng công tác kiểm tra và đánh giá cán bộ. Đảng uỷ đã ban hành quy chế đánh giá tháng, thông qua đánh giá tháng đã kịp thời uốn nắn được những hạn chế của cán bộ, đảng viên, cũng như phát huy, động viên tích cực được những mặt mạnh, làm cơ sở cho việc đánh giá năm và thực hiện chính sách cán bộ. Cùng với việc đánh giá tháng cấp uỷ cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra với từng chi bộ việc chấp hành Điều lệ Đảng, công tác thu nộp đảng phí; giám sát việc thực hiện Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc sửa chửa những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm sau kiểm điểm cuối năm và thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XI, XII), Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở”. Qua đó giúp các chi bộ và đảng viên nhìn nhận rõ những nhược điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục hiệu quả…

        Các chi bộ trực thuộc cũng chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 03-HD/TU của Tỉnh uỷ về nâng câng cao chất lượng sinh hoạt và các bước trong sinh hoạt chi bộ; trong đó thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã thành lập các tổ công tác của cấp uỷ do đồng chí đảng uỷ viên hoặc trưởng các đoàn thể xã làm tổ trưởng, phân công các tổ công tác về dự các buổi sinh hoạt của chi bộ và các cuộc họp thôn, cụm dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và trong các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước ở xã. Phân công các đồng chí đảng viên về các hộ gia đình giúp các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ khó khăn vươn lên trong phát triển kinh tế… Do đó, qua phân loại cuối năm 2018, đảng bộ xã có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (13,3%), chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (86,7%), có 253 đảng viên được phân loại, trong đó có 31 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (12,3%) và 201 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (79,4%), 21 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (8,3%)

        Về công tác tổ chức: Đảng ủy xã luôn quan tâm đến phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung vào đối tượng là các đoàn viên -  thanh niên, dân quân tự vệ và phụ nữ, nông dân.  Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đối tượng Đảng và xem xét đề nghị kết nạp Đảng”. Trong năm 2018, Đảng ủy xã đã kết nạp cho 9 đảng viên mới (đạt 100% chỉ tiêu huyện giao), cử 15 đ/c đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Thực tế, các đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong các hoạt động tại cơ sở. Cùng với đó, Đảng uỷ tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng để xây dựng các chi bộ thực sự vững mạnh.

        Nhờ xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, tổ chức đảng vững mạnh nên Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền, đoàn thể chăm lo tốt đời sống nhân dân; các chỉ tiêu từ năm 2015 đến nay đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế -  xã hội của xã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu nhập các lĩnh vực đạt trên 696 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,8 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch đẹp. Toàn xã có trên 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; các nhà trường đều đạt và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Các phong trào từ thiện nhân đạo, các chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; trong các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phát triển mạnh mẽ, vững mạnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới năm 2017, xã đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 và các chỉ tiêu tiếp tục được phát triển và duy trì; trong các năm từ 2015 đến nay đã có 02 lần được nhận lá cờ đầu của tỉnh, 02 lần Tỉnh uỷ và UBND tỉnh tặng bằng khen, 01 lần được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen vì có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

        Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Đảng bộ xã Yên Lễ  phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, chỉ đạo phát động nhiều các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích chào mững các ngày lễ lớn trong năm như: 990 năm Thanh Hoá, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác mà đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mững kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện, và đơn vị cũng rất vinh dự là nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Chủ động bám sát nghị quyết của cấp ủy các cấp, thực tiễn cơ sở; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng được mọi yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, nhiệm vụ mới góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tất cả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đỗ Văn Chung, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Lễ