Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang huyện Như Xuân vững mạnh

        Trong tháng Tám lịch sử, Đảng bộ và nhân dân huyện Như Xuân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Như Xuân, hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/0219) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12). Nhìn lại chặng đường trong những năm qua, phát huy truyền thống của quê hương, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân thường xuyên quan tâm phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn quân, tích cực củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc…

        Cách đây 75 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

         Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22-12 hàng năm là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và là Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

        Phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và LLVT huyện Như Xuân nói riêng đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Trong những năm qua, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng đảm bảo đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

        Điểm nổi bật là đã quán triệt đến các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước về đường lối quân sự, chính trị, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ quân sự địa phương. Đồng thời, thường xuyên đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sỹ “Bộ đội Cụ Hồ”; “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lực lượng vũ trang huyện chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”… Đặc biệt là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện đã thúc đẩy, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu, với tinh thần “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, cơ động được ngay khi có tình huống xảy ra”. LLVT huyện đã phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương. Chiến sỹ LLVT huyện đã có trên 2.000 lượt đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện xét duyệt, trình cấp trên gần 4.000 hồ sơ và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 47, 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, với  tổng số tiền trên 12 tỷ đồng; hàng năm phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà trên 1.000 trường hợp chính sách; xét, đề nghị cấp trên giải quyết chế độ cho hàng trăm thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ.

        Phát huy truyền thống anh hùng, bước vào thời kỳ mới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, LLVT huyện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu sau:

        Một là: Nhận thức sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong  tình hình mới; tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

        Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt tình hình nhiệm vụ, nâng cao hơn nữa trình độ giác ngộ chính trị, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xây dựng LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, không những giỏi trên mặt trận đấu tranh vũ trang mà còn phải giỏi trên mặt trận đấu tranh chính trị - tư tưởng; tích cực, chủ động, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; thực sự là "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất".

        Ba là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong LLVT, đặc biệt quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và trong thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm luôn đảm bảo chỉ tiêu; xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đảm bảo ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động trong và ngoài quân đội, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

        Bốn là: Không ngừng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT huyện, tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Củng cố, nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới; triển khai tuyên truyền thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ và tham mưu làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập cơ bản, thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của địa phương, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đột phá, góp phần xây dựng xây dựng chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

        Năm là: Tích cực cùng với các lực lượng làm nòng cốt tham gia phát triển kinh tế -xã hội và xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương; không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, tham gia giảm nghèo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương khích lệ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Hoàng Anh Tuấn,Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện