Huyện ủy Như Xuân ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019

Ngày 30/8/2019, Huyện ủy Như Xuân đã ban hành Kế hoạch số 153-KH/HU về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019.

Ảnh minh họa 

        Hội thi nhằm góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kĩ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, tôn vinh báo cáo viên. Thông qua Hội thi, đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và sâu sát cơ sở. Qua Hội thi sẽ chọn thí sinh đạt giải cao nhất đăng kí tham gia Hội thi cấp tỉnh.

        Hội thi được tiến hành tập trung ở huyện; đối tượng dự thi là báo cáo viên cấp huyện được cơ cấu tại các xã, thị trấn.

        Về nội dung, thí sinh lựa chọn nội dung theo các thể loại: Truyền đạt nghị quyết; thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực; khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của báo cáo viên đang công tác.

           Mỗi thí sinh phải tham dự 3 phần thi: Soạn đề cương (không quá 4 trang giấy A4 hoặc không quá 20 slide); phần thuyết trình trong khoảng thời gian từ 20 phút; phần trả lời một số câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đặt ra (nghiên cứu và trả lời trong thời gian 5 phút).

        Ban Tổ chức Hội thi công bố công khai quy chế, hệ thống câu hỏi, thang bảng điểm, cách thức chấm điểm, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng của Hội thi.

        Về tài liệu, thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, trả lời câu hỏi; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin dẫn nguồn.
        Về phương thức đánh giá: 03 nội dung thi được tính theo thang điểm 10; kết quả điểm của mỗi báo cáo viên tham dự là trung bình cộng của 03 loại điểm trên, trong đó điểm trả lời câu hỏi hệ số 1; điểm đề cương hệ số 2; điểm thuyết trình hệ số 3.

        Về xếp loại: loại giỏi đạt từ 8 đến 10 điểm; khá từ 7 đến dưới 8 điểm; trung bình từ 5 đến dưới 7 điểm; yếu dưới 5 điểm.

        Dự kiến Hội thi sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2019, Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện.

         Về cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 12 giải Khuyến khích.

        Căn cứ Kế hoạch này, Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, nội dung, hướng dẫn tuyên truyền…phục vụ công tác tổ chức Hội thi. Chọn thí sinh, tổ chức bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho thí sinh dự thi, gửi hồ sơ đăng kí; dự trù kinh phí tổ chức Hội thi và kinh phí đoàn tham gia Hội thi cấp tỉnh. Phối hợp Văn phòng Huyện ủy lập dự trù kinh phí và các điều kiện vật chất để ủng hộ Hội thi./.

        Ngày 03/9/2019, Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 2019-QĐ/HU về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi.

         Ban Tổ chức Hội thi gồm 09 thành viên, trong đó Trưởng ban Tuyên giáo  là Trưởng ban, Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị là Phó Trưởng ban, các thành viên gồm: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa- thể dục thể thao huyện, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện. 

Đoàn Lưu