Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TWcủa Ban bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng ngân sách xã hội.

Sáng 4/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TWcủa Ban bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng ngân sách xã hội. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Tuấn - phó bí thư tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo ngân hàng nhà nước Việt Nam, các đồng chí trong BTV tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ngân hàng chính sách tỉnh Thanh Hóa, một số đại biểu tiêu biểu thực hiện tốt chỉ thị 40

       Tại điểm cầu huyện Như Xuân dự có đồng chí Dương Văn Mạnh - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Phó bí thư huyện ủy - chủ tịch UBND huyện, các đồng  chí trong BTV huyện ủy, Thành viên Ban quản trị HĐQT NHCSXH huyện, chủ tịch, phó chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn.

       Trong 5 năm triển khai thực hiện chỉ thi 40 của ban bí thư khóa XI đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động  của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM. Nguồn vốn tín dụng, chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế  tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, tao sự ổn định trong đời sống xã hội, giúp cho người nghèo có thêm cơ hội để tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

        Từ khi thực hiên chỉ thị 40, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương tăng 104,7 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ  ủy thác trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 9.097,6 tỷ đồng, giúp 1.344 hộ nghèo được vay vốn với số tiền trên 48,2 tỷ đồng, 3.350 hộ cận nghèo được vay vốn với số tiền trên 133,2 tỷ đồng, 1.010 khách hàng vay giải quyết việc làm mới với số tiền trên 42,2 tỷ đồng, 242 hộ vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Tín dụng chính  sách đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,89%, hộ cân nghèo giảm 1,01%; giai đoạn 2016 - 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,92%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,23%.

        Thảo luận tại hội nghị đa số đại biểu đã thống nhất cao với nội dung báo cáo đã nêu, để chương trình chính sách tín dụng tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới nhiều ý kiến đề nghị: chính phủ, tỉnh Thanh Hóa cân đối nguồn vốn ưu tiên các địa phương có đông đồng bào dân tộc tiểu số tiếp tục được hưởng nguồn vốn chính sách nâng cao cơ sở hạ tầng, Đề nghị ngân hàng nhà nước nâng mức cho vay sản xuất lên 100 triệu trong 10 năm để các hộ có điều kiện nâng cao quy mô sản xuất. Đề nghị HĐND tỉnh Thanh Hóa nâng mức ủy thác hàng năm cho địa phương lên đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân. Quan tâm  tập huấn cho các thành viên Ban Hội đồng quản trị cấp huyện, xã nâng cao năng lực, hoạt động chính sách một cách tốt nhất.

        Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp các ngành từ đã đạt được trong thời gian qua, để chỉ thị 40 phát huy hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị  tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, sáng tạo hiệu quả chỉ thị 40. Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng CSXH, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; bổ sung giải pháp huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm giao dịch xã; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng… và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 51 cá nhân;  có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội./.

                                                                              (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện)