Huyện Như Xuân: tổ chức báo công dâng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người; 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ngày 30/8/2019, tại Khu văn hoá tưởng niệm của Bác, đoàn Đại biểu Huyện Uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ, các đoàn thể huyện, cùng các điển hình tiên tiến trong huyện do đồng chí Dương Văn Mạnh - Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tổ chức báo công dâng Bác.

Lãnh đạo Huyện Uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ, các đoàn thể huyện cùng các điển hình tiên tiến thành kính dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hoá tưởng niệm của Bác

        Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh của Bác, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm và thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn bởi các yếu tố kinh tế, tài chính, giá cả, thời tiết, dịch bệnh... đã tác động, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, sản xuất của nhân dân. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân nên đã đạt được kết quả khá toàn diện: kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; QP-AN được ổn định, trật tự ATXH được đảm bảo; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm hơn 74%. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển từ phương thức sản xuất tự túc, tự cấp, khai thác tự nhiên sang chế biến và sản xuất hàng hóa; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được khẳng định và đang được triển khai nhân rộng. Thế mạnh chăn nuôi của huyện đang được quan tâm phát triển, toàn huyện có hơn 270 trang trại, gia trại. Kinh tế lâm nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 68,86%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,5 triệu đồng, tăng 10,3 triệu đồng so với năm 2015. Chương trình nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt với cách làm sáng tạo, hiệu quả; đến nay đạt 14,29 tiêu chí/xã, tăng 5,12 tiêu chí so với năm 2015; đã có 4 xã và 70 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn bề sâu, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Tiềm năng du lịch được quan tâm khai thác, đến nay đã có 5 di tích, danh thắng được công nhận là di tích, danh thắng cấp tỉnh. Giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đã có 54,7% tổng số trường học đạt chuẩn Quốc gia; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân có nhiều tiến bộ, đã có 14/17 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội luôn được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,92%; năm 2018.

        Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng kịp thời. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các ngày lễ, kỷ niệm tại địa phương. 

Lãnh đạo Huyện Uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ, các đoàn thể huyện cùng các điển hình tiên tiến chụp ảnh lưu niệm tại Khu văn hoá tưởng niệm của Bác.

        Tự hào về những kết quả đạt được, trong giây phút trang nghiêm, đầy xúc động, trước anh linh của Bác kính yêu, huyện Như Xuân hứa trước anh linh của Bác: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Như Xuân luôn ghi lòng, tạc dạ những lời dạy của Bác; Đoàn kết, hăng hái thi đua học tập, lao động; Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm và làm đạt kết quả tốt nhất và dám chịu trách nhiệm về những việc chỉ đạo, thực hiện của mình, góp phần xây dựng quê hương Như Xuân ngày thêm văn minh, giàu mạnh góp phần cùng với tỉnh nhà xây dựng thành Tỉnh kiểu mẫu mà lúc sinh thời về thăm Thanh Hóa Bác đã căn dặn./.

Đoàn Lưu