Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị Quyết số 04, 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa tại thị trấn Yên Cát

Thực hiện Quyết định số 1909-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, sáng ngày 9/8, đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Lê Thị Tĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Nghị Quyết 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2015 tại thị trấn Yên Cát, cùng đi trong đoàn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Phòng tài nguyên môi trường, Trung tâm y tế huyện. Tiếp và là việc với đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Yên Cát.

        Tại cơ sở đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc tại thị trấn, đại diện lãnh đạo Đảng ủy thị trấn đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn và công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Thị trấn Yên Cát hiện có 527 cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi 336 hộ, diện tích nuôi trồng thủy sản 7,94ha/24 hộ, trồng rau tập trung 22 hộ; 273 cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm thực phẩm của các hộ, cơ sở. 24 hộ, cơ sở chế biến nông sản thực phẩm tươi sống, 04 siêu thị có kinh doanh tập hóa, 01 chợ có hoạt động kinh doanh thực phẩm, 110 cơ sở dịch vụ ăn uống. Trên địa bàn có 01 bãi xử lý rác thải, 01 công ty môi trường, 01 HTX dịch vụ môi trường.

         Trong thời gian qua, thị trấn đã quan tâm, chú trọng đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường như:  tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường của người dân, chủ sản xuất doanh nghiệp, diết mỗ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của thị trấn ở các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh được tăng cường, các hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm được chấn chỉnh, khắc phục. Thị trấn đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên vẫn còn 1 số tồn tại hạn chế như chất thải nguy hại phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt chưa được thống kê đầy đủ và thu gom, xử lý triệt để, bãi rác tập trung chưa được đầu tư đúng mức và hoàn chỉnh theo quy trình kỹ thuật.

        Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Tĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khẳng định: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn cần được quan tâm hơn nữa. Đồng chí cũng chỉ rõ công tác xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn cầm được quyết liệt, thường xuyên hơn; tăng cường giáo dục pháp luật đến người dân về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đồng thời, triển khai sâu rộng Nghị Quyết 04, 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như pháp luật của nhà nước về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường đến với nhân dân và các chủ kinh doanh.

        Trước buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn, đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đến kiểm tra thực tế tại các lò diết mỗ của một số hộ kinh doanh và bãi rác thảy thị trấn Yên Cát.

Đoàn Lưu