Thôn Xuân Hợp xã Xuân Bình đóng góp trên 150 triệu đồng xây dựng NTM

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, Bà con nhân dân thôn Xuân Hợp xã Xuân Bình đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến cây cối hoa màu và hiến đất làm đường giao thông nông thôn góp phần tạo diện mạo mới cho thôn bản.

       Hiện nay bà con nhân dân thôn Xuân Hợp đang tập trung mọi nguồn lực, phân công từng nhóm hộ tham gia đổ bê tông làm đường giao thông liên thôn, liên gia. Việc huy động nhân dân đóng góp vật liệu xây dựng, ngày công lao động, hiến đất để thực hiện các công trình xây dựng xã hội đã nhận được sự đồng tình của nhân dân. Thông qua các cuộc họp  thống nhất các hình thức đóng góp, công khai minh bạch về tài chính, bảo đảm sự công bằng giữa các hộ, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Trong đó, phong trào làm đường giao thông nông thôn được nhân dân trong thôn hưởng ứng tích cực. Mỗi khẩu  tự nguyện đóng góp 350.000 đ để xây dựng các tuyến đường Bê Tông liên thôn liên gia.

       Được biết, thôn Xuân Hợp có 106 hộ dân với 438 nhân khẩu  sinh sống, với số tiền mà nhân dân tự nguyện đóng góp là 153 triệu đồng cấp ủy chi bộ cùng với ban thôn đã tổ chức họp dân và bàn bạc cách làm từ đó phân công nhiệm vụ cho mọi người mua đá, cát, sỏi huy động ngày công trong nhân dân trực tiếp thi công tuyến đường liên thôn.

       Nhờ có sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Xuân Bình đã đạt được 12/19 tiêu chí. Bằng các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng nông thôn mới đã nâng cao tinh thần tự chủ, ý thức tự giác của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ý nghĩa và hiệu quả. Phấn đấu đến cuối năm 2019 này xã Xuân Bình sẽ về đích NTM.

                                                                            Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện)