Ban chỉ huy quân sự huyện Như Xuân chi trả chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 49.

Ngày 18/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Như Xuân tổ chức Hội nghị chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ.

       Trong đợt này, huyện Như Xuân có 91 đối tượng ở 18 xã, thị trấn được nhận chế độ trợ cấp 1 lần. Ban chỉ huy quân sự huyện Như Xuân đã tiến hành chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ theo 2 mức là: Trợ cấp 02 triệu đồng đối với người có thời gian tham gia dưới 01 năm và mức trợ cấp 2,7 triệu đồng đối với người đủ 01 năm đến dưới 02 năm. Tổng tổng số tiền chi trả đợt này là hơn 200 triệu đồng.

       Với việc quan tâm giải quyết chế độ với người có công thể hiện truyền thống đạo lý " Uống nước nhớ nguồn","Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta, đồng thời là sự ghi nhận những đóng góp của các đối tượng chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc./.

                                                                                  (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện)