Như Xuân chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội LHTN điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực hiện Kế hoạch số 24 - KH/UBH, ngày 17/10/2023 của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Như Xuân về việc “Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN huyện Như Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029”, theo đó Hội Liên hiệp Như Xuân đã lựa chọn Hội Liên hiệp Thanh niên xã Xuân Hòa để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029, theo lịch, Đại hội sẽ diễn ra trong ngày 20/02/2024 tại UBND xã Xuân Hòa với số lượng 61 đại biểu chính thức tham gia, trong đó đại biểu đương nhiên là 07 anh, chị. Đại biểu bầu từ các Chi hội là 52 anh, chị.

Để công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029 đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm Ủy ban Hội LHTN huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác triển khai Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029 cho các cơ sở Hội trên toàn huyện, làm tốt công tác phối hợp với Đảng ủy xã Xuân Hòa để tập trung lãnh, chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên xã chuẩn bị tốt công tác tham mưu xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; có cơ cấu, số lượng hợp lý, chú trọng tính liên hiệp, tính đại diện, tiêu biểu cho khối đoàn kết các tầng lớp thanh niên. Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Ủy ban Hội, giới thiệu cán bộ Đoàn chủ chốt để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo trong Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc; Phương án tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở cụ thể và chi tiết để tổ chức triển khai và tổ chức Hội nghị duyệt Đại hội điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy, Thường trực Hội LHTN huyện, đại diện Thường trực Đảng ủy và Thường trực Hội LHTN xã Xuân Hòa.

Hội LHTN huyện duyệt Văn Kiện Đại hội Hội LHTN xã Xuân Hòa.

Bên cạnh đó, Hội LHTN huyện đã định hướng cho đơn vị tổ chức Đại hội phải được đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; văn kiện trình Đại hội, nhất là dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội cần đánh giá đúng, khách quan thực trạng công tác Hội và phong trào thanh niên trên tất cả các mặt, khẳng định kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm sáng tạo, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đánh giá, phân tích đầy đủ bối cảnh tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn trên địa bàn. Từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và xã hội. trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên và các tổ chức thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội LHTN xã Xuân Hòa sẵn sàng điều kiện cho Đại Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029

Uỷ ban Hội LHTN xã Xuân Hòa đã tham mưu thành lập Ban Tổ chức Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban và các tiểu ban phục vụ Đại hội (Ban hậu cần - khánh tiết, Ban nội dung, Ban Nhân sự, Ban Tuyên truyền). Xây dựng dự thảo báo chính trị trình tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Xuân Hòa lần thứ V tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong cán bộ, hội viên, thanh niên, xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029 trình tại Đại hội; tham mưu chuẩn bị các nội dung công tác hậu cần phục vụ cho Đại hội theo tiến độ đã đề ra….

Trong quá trình thực hiện công tác tổ chức Đại hội, Uỷ ban Hội LHTN xã Xuân Hòa thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và được sự quan tâm của Uỷ ban Hội LHTN huyện Như Xuân, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đảm bảo Đại hội thực sự là ngày hội của tuổi trẻ xã Xuân Hòa, được tổ chức trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm.

Dự kiến, sau khi Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở tại xã Xuân Hòa thành công, Hội LHTN 15 xã, thị trấn còn lại sẽ tiến hành các nội dung duyệt và tổ chức Đại hội theo lịch đề ra và hoàn thành trước ngày 20/3/2024 để tiến tới chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội LHTN huyện Như Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đây cũng là đơn vị được Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa lựa chọn tổ chức Đại hội Hội LHTN điểm cấp huyện khu vực 11 huyện miền núi trong tháng 4 tới.

                                                                                                                            Minh Huệ - Huyện đoàn Như Xuân