Trường THCS Thanh Phong thực hiện chuyển đổi số trong dạy và học.

Với mục tiêu, tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong thời gian qua trường THCS Thanh Phong đã tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý và giảng dạy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Năm học 2023 – 2024, trường Trung học cơ sở Thanh Phong có 265 học sinh với 15 cán bộ, giáo viên. Nhà trường đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bằng ti vi; giáo viên soạn giáo án điện tử đưa vào giảng dạy đạt 100%. Đặc biệt, “đón đầu” công nghệ hiện đại, nhà trường đã sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ nhà trường, học sinh, theo dõi thời khóa biểu; thành lập các nhóm Zalo gửi tin nhắn đến điện thoại di động cho phụ huynh để thông báo hoạt động của trường, của lớp cũng như kết quả học tập của học sinh..

Thầy cô giáo trường THCS Thanh Phong thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Đến nay, công tác chuyển đổi số trong nhà trường đã được thực hiện đồng bộ trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động. Nhà trường sử dụng hiệu quả các phần mềm, các ứng dụng phục vụ trong công tác quản lý. Đồng thời nhà trường cũng đã sáng tạo trong việc quản lý điều hành, triển khai hoạt động giáo dục thông qua Sổ tay điện tử và đem lại hiệu quả thiết thực.

Công cuộc chuyển đổi số tại trường THCS Thanh Phong đã và đang được triển khai bài bản, bước đầu tác động tích cực, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện giai đoạn tiếp theo.

                                                                                                                      Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch