Thanh Phong đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Thanh Phong đã triển khai thực hiện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, xã Thanh Phong đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; lắp đặt phòng họp trực tuyến. Cán bộ xã đều có máy tính để phục vụ công tác, UBND thực hiện chữ ký số. Toàn bộ khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi, giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; các văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc.

 Cán bộ công chức xã Thanh Phong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

Tại bộ phận một cửa UBND xã Thanh Phong, các thủ tục hành chính cấp xã gồm 153 thủ tục thuộc các lĩnh vực được niêm yết công khai, đầy đủ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của xã đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 98%; các văn bản đi, đến được xử lý, luân chuyển theo đúng quy định; 100% hồ sơ và thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy trình...

Cùng với hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, xã Thanh Phong đã đẩy mạnh việc triển khai thu phí, lệ phí bằng các hình thức thanh toán trực tiếp, trực tuyến, cho tổ chức, công dân có nhu cầu thanh toán phí, lệ phí bằng tài khoản ngân hàng; góp phần bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thu phí và lệ phí thủ tục hành chính, tiết kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn phòng phẩm.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, thì việc chuyển đổi số của xã Thanh Phong cũng gặp không ít khó khăn đó là số lượng người dân truy cập trang thông tin điện tử chưa cao, nhận thức của một bộ phận người dân chưa thay đổi... Vì vậy, để chuyển đổi số cấp xã thành công rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức và người dân phải năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biết được những tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử./.

                                                                                                                    Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch