Trường THCS Cát Tân đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian qua, trường THCS Cát Tân đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý và giảng dạy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới giáo dục, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Năm học 2023 – 2024, trường Trung học cơ sở Cát Tân có 205 học sinh với 12 cán bộ, giáo viên. Những năm qua nhà trường đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bằng việc xây dựng phòng máy vi tính kết nối internet, phòng học có ti vi, đồng thời, khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử đưa vào giảng dạy. Đặc biệt, “đón đầu” công nghệ hiện đại, nhà trường đã sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ nhà trường, học sinh, theo dõi thời khóa biểu; thành lập các nhóm Zalo gửi tin nhắn đến điện thoại di động cho phụ huynh để thông báo hoạt động của trường, của lớp cũng như kết quả học tập của học sinh..

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Đến nay, công tác chuyển đổi số trong nhà trường đã được thực hiện đồng bộ trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động. Nhà trường sử dụng hiệu quả các phần mềm, các ứng dụng phục vụ trong công tác quản lý như: Các thông tin của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được lưu trữ đầy đủ trên hệ thống phần mềm được hỗ trợ, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, phần mềm kế toán, quản lý văn bản để thực hiện cho công tác thống kê, quản lý đánh giá quá trình  giáo dục.

Học sinh trong giờ tin học.

Trong thời gian qua, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã sáng tạo trong việc quản lý điều hành, triển khai hoạt động giáo dục thông qua Sổ tay điện tử và đem lại hiệu quả thiết thực. Cuốn sổ tay điện tử giúp quản lý toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, giáo án, kế hoạch dạy học của trường. Trong công tác chuyên môn, nội dung chuyển đổi số được giáo viên nhà trường tích cực thực hiện như: Đẩy mạnh học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng giáo án điện tử, sử dụng đa dạng các phương thức truyền tải thông tin, kiến thức qua: âm thanh, hình ảnh, trò chơi,… chứ không đơn thuần bằng phương pháp đọc - chép truyền thống, giúp tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức cho các em học sinh và tạo hứng thú trong mỗi giờ học.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục tại trường THCS Cát Tân đem lại những hiệu quả tích cực trong quản lý dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

                                                                                                                  Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch