Trường Mầm non Yên Lễ đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công tác dạy và học

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số làm cơ sở thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức dạy và học, quản lý giáo dục trong nhà trường, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục.

Trường Mầm non Yên Lễ có 285 học sinh ở 19 nhóm, lớp. Là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II với cơ sở vật chất đã và đang được đầu tư khang trang. Hiện nay, nhà trường đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý chung, áp dụng vào việc dạy và học, công tác nuôi dưỡng trẻ. Ngay từ những ngày đầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai thực hiện chuyển đổi số trong trường học. Trường Mầm non Yên Lễ đã chủ động triển khai xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, giáo viên về sự cần thiết của việc chuyển đổi số trong quá trình đổi mới giáo dục, đầu tư, trang bị hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng thực hiện chuyển đổi số

Các em học sinh được tiếp cận học tập trên máy tính

Ngoài ra, nhà trường đã trang bị đầy đủ ti vi, máy tính, camera và hệ thống mạng internet cho các lớp học; 100% cán bộ, giáo viên thực hiện soạn giáo án điện tử. Các phòng chức năng, phòng hành chính cũng được trang bị các thiết bị điện tử có nối mạng. Bên cạnh đó là trường triển khai và thực hiện nhiều phần mềm, trong đó có phần mềm cơ sở dữ liệu ngành, tuyển sinh đầu cấp, kiểm định chất lượng, theo dõi sức khỏe, phần mềm theo dõi dinh dưỡng và kế toán... Nhà trường còn thành lập trang web riêng để tăng sự tương tác của nhà trường với phụ huynh.

Trang bị hệ thống camera giám sát các lớp học và người ra vào trường của Trường Mầm non Yên Lễ.

 Chuyển đổi số được thực hiện ở Trường Mầm non Yên Lễ thực sự đã giúp tăng cường hiệu quả và chất lượng giảng dạy, quản lý và tương tác giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, tạo ra môi trường học tập sáng tạo và đa dạng. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ thông tin trong nhà trường, đáp ứng tốt hơn công tác đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi và dạy tại nhà trường.

                                                                                                              Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch