Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, khóa XXIII

Chiều ngày 7/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, khóa XXIII. Tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các ngành đoàn thể huyện; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; Các đồng chí là Ủy viên BCH hội LHPN huyện; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở hội đã về dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023 Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa đồng bộ với nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới phương pháp hoạt động bằng việc thực hiện 02 khâu đột phá “Hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận chính quyền số, kinh tế số, xã hội số” và “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”. Hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với từng địa bàn cơ sở Hội. Trong đó Hội đã chú trọng thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Xây dựng người Phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới - yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”; Cuộc vận động xây dựng gia đình“5 không, 3 sạch”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội đã chỉ đạo 16/16 xã, thị trấn trồng mới được trên 33km đường hoa, hàng rào xanh đạt 144,85%.

Trong năm Hội tổ chức nhiều hoạt động mang đầy ý nghĩa, sôi nổi, thiết thực; hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ neo đơn, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của hội viên phụ nữ ngay tại cơ sở. Hội đã thành lập mới 02 mô hình điểm “5 có, 3 sạch”, 01 mô hình “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”. Triển khai và thực hiện đề án “Xây dựng vườn rau xanh tại hộ gia đình”. Thành lập 01 Tổ hợp tác trồng chanh leo do phụ nữ làm chủ tại xã Thanh Sơn với 76 thành viên tham gia. Hội đã triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG 1719 tại 10 xã và 28 thôn.

Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chương trình Tài chí Vi mô, tổng dư nợ do Hội quản lý trên 337 tỷ đồng với 107 tổ và 53 cụm với 5.623 khách hàng. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia học nghề nông thôn. Các cơ sở Hội Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng cách giúp gần 2 nghìn ngày công lao động. Duy trì tốt phong trào giúp đỡ nhau lúc ốm đau, khó khăn hoạn nạn, có 248 gia đình hội viên được giúp đỡ với số tiền gần 300 triệu đồng.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề: 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp vào cuộc sống. Tiếp tục thực hiện các khâu đột phá, kiên trì thực hiện phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội". Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Như Xuân thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên" gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ Ttch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội LHPN đạt được trong năm 2023. Đồng thời định hướng, chỉ đạo những nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên; vận động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững;  giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của phụ nữ Như Xuân; cần tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh... Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động sáng tạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của phụ nữ; Xây dựng các mô hình tập hợp thu hút tầng lớp phụ nữ phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

Nhân dịp này đã tặng giấy khen của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Phụ nữ năm 2023.

                                                                                                               Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch