Huyện Như Xuân:Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số

Chiều ngày 23/11, đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; Lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan; Chủ tịch các xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự buổi làm việc về chuyển đổi số

Tại buổi làm việc Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thông qua báo cáo

Trong thời gian quan UBND huyện Như Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng, ban hành văn bản tổ chức thực hiện về chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh đầy đủ, kịp thời; tổ chức triển khai mô hình Chính quyền số cấp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp (qua Facebook, tổ Công nghệ số cộng đồng), bước đầu mang lại hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình Chính quyền số cấp xã; khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của huyện phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận nêu lên những mặt còn hạn chế trong công tác chuyển đổi số tại các xã, thị trấn như: hợp đồng điện tử của các doanh nghiệp, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tài khoản ngân hàng và các hình thức khác không dùng tiền mặt người dân sử dụng còn ít… đồng thời đề xuất một số giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại buổi làm việc về công tác chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND Huyện ghi nhận những kết quả đạt được về chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những tháng cuối năm 2023, tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện hiểu và thực hiện đúng các nội dung của chuyển đổi số; các thành viên Ban Chỉ đạo cần rà soát các chỉ tiêu để kịp thời triển khai thực hiện những nội dung chưa hoàn thành; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư để giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện đối với các đơn vị được phân công phụ trách; hướng dẫn thực hiện kế hoạch về chuyển đổi số từhuyện đến cơ sở; phát huy tính chủ động của người dùng các ứng dụng số; các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, điều hành, sử lý công việc trên môi trường điện tử; các xã, thị trấn kiểm tra lại trang thông tin điện tử xã để cập nhật thông tin hàng ngày về các chính sách, quy hoạch, các văn bản, quy định; nhà mạng Viettel và VNPT từng bước tăng cường hạ tầng, khắc phục kỹ thuật kịp thời khi sảy ra sự cố.

Các phòng, ngành chỉ đạo các đơn vị có liên quan điều hành hệ thống phần mềm trên môi trường điện tử; triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến; chỉ đạo cập nhật đầy đủ hồ sơ lên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính từ huyện đến xã; thực hiện sắp xếp, bố trí và phân công nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp để tham mưu, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

                                                                                                                       Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch