Xã Xuân Bình đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số nhằm thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số, từ đó mở ra các cơ hội phát triển bền vững. Hiện nay, xã Xuân Bình đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng dịch vụ công, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xã Xuân Bình đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực

Để làm tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn, xã Xuân Bình đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Tham gia các lớp tập huấn, thông qua các hội nghị trực tiếp, lồng ghép, trực tuyến, trên trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn, trên các nền tảng mạng xã hội zalo... về lợi ích, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ và hưởng ứng thực hiện. Đặc biệt, thời gian qua, trong triển khai thực hiện Đề án 06, xã Xuân Bình đã phát huy thế mạnh, vai trò, trách nhiệm của Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với lực lượng chức năng triển khai, hướng dẫn người dân đăng ký định danh điện tử VneID trên điện thoại thông minh. Đến thời điểm hiện tại, xã Xuân Bình đã hướng dẫn cài đặt, kích hoạt được 2.211 tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và việc xây dựng chính quyền số được triển khai đồng bộ, xã Xuân Bình cũng đã dành nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng số. UBND xã đã đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân. Tại bộ phận một cửa, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, có đầy đủ trang thiết bị, máy tính, máy in, máy Scan phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp, tài khoản thư điện tử công vụ. Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ 170 hồ sơ thuộc ở lĩnh vực thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, độ 4. Phối hợp lắp đặt phòng họp trực tuyến với đầy đủ thiết bị, điểm phát wifi công cộng tại UBND xã, nhà văn hóa; lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại công sở, các trục đường chính trong thôn, các điểm trường học, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự công cộng.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Hiện nay xã Xuân Bình đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, lộ trình về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số góp phần hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số trong năm 2023

                                                                                                            Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch