Gần 200 hộ triển khai thực hiện mô hình “vườn rau xanh tại hộ gia đình”

Thực hiện Đề án “Xây dựng vườn rau xanh tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Như Xuân, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”, sau gần 3 tháng triển khai, Hội LHPN huyện Như Xuân đã có gần 200 hộ thực hiện mô hình “Vườn rau xanh tại hộ gia đình” với diện tích 21.645 m2.

Vườn rau của hộ gia đình xã Xuân Hòa

Đề án được thực hiện điểm tại 3 thôn của 3 xã Thanh Quân, Thanh Lâm và Thượng Ninh. Mỗi thôn có từ 10 đến 15 hộ tham gia để rút kinh nghiệm nhân rộng. Đến nay cả 3 xã làm điểm đã xây dựng được mô hình và được hộ gia đình hội viên, phụ nữ chăm sóc tốt, có sản phẩm sinh hoạt hàng ngày và bán tăng thêm thu nhập.

Ngoài 3 xã làm điểm, Hội LHPN huyện chỉ đạo các đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia và đã có thêm 8 xã, gồm: Thanh Xuân, Xuân Hòa, Cát Tân, Tân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Hòa, Thanh Phong, Thanh Sơn có hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng mô hình của Đề án với tổng số gần 200 hộ của 11 xã. Hộ trồng ít nhất 20m2 trở lên tùy theo diện tích vườn hộ. Hộ trồng nhiều nhất như các hộ chị Lò Thị Xuân, thôn Ná Cà 2, xã Thanh Quân 1.000m2; Lương Thị Thái, thôn làng Xằm, xã Thanh Lâm 200m2... Hiện nay có hơn 50% hộ tham gia mô hình đã có rau ăn và bán ra thị trường.

Cán bộ Hội hướng dẫn hộ dân làm vườn lại xã Thanh Lâm

Quá trình thực hiện, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng mô hình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các hộ được cung cấp kiến thức trồng, chăm sóc và hỗ trợ giống rau, thuốc bảo vệ phòng trừ sâu

Các hộ xây dựng vườn rau xanh cải thiện chất lượng cuộc sống

Việc xây dựng mô hình “vườn rau xanh tại hộ gia đình” là việc làm cần thiết để thay đổi lối canh tác cũ, hoàn thiện hơn cách sản xuất an toàn vì sức khỏe cộng đồng; tạo nguồn thực phẩm an toàn, tiết kiệm chi phí sinh hoạt, tiến tới cung ứng ra thị trường, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua mô hình này, Hội LHPN huyện Như Xuân phấn đấu thành lập ít nhất 2 Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn; có 1 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên.

                                                                                                                                         Nguyễn Hạnh (Hội LHPN tỉnh)