QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lộ đấu giá theo quyết định số 2210/ QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện thuộc MBQH khu dân cư trung tâm, xã Thanh quân, huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa

tải văn bản tại đây