Thôn Vân Thành xã Cát Vân nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Với mục tiêu giữ vững thôn đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy thôn Vân Thành xã Cát Vân đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay bức tranh Nông thôn mới trên quê hương Vân Thành đang ngày thêm khởi sắc.

Thực hiện phong trào thi đua: “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy ban thôn và các đoàn thể trong thôn đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng Nông thôn mới để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

Xây dựng Nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu không có kết thúc. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới trong năm 2023, thôn Vân Thành đã tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới. Tổ chức quán triệt nội dung các văn bản của tỉnh, của huyện, của xã quy định về tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm chắc, hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, phương pháp, cách làm để xây dựng thôn đạt thôn Nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng thôn Nông thôn mới của thôn đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên và đoàn thể chính trị - xã hội. Đến nay tỷ lệ người dân trong thôn tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 94%, ngoài ra các đoàn thể trong thôn tuyên truyền Nhân dân trong thôn chỉnh trang khuôn viên nhà ở. Vận động cán bộ và Nhân dân tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó đặc biệt coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới.

Cán bộ xã Cát Vân và Nhân dân thôn Vân Thành tham gia xây dựng Nông thôn mới

Xác định xây dựng Nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thôn Vân Thành lựa chọn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo là giải pháp tạo đột phá; 10 tháng năm 2023  thôn Vân Thành có 6 hộ xây mới và cải tạo nhà ở, 7 hộ xây mới công trình vệ sinh, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Ngoài ra cấp ủy ban thôn đã vận động Nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động để làm 1,5km đường hành lang 2 bên tuyến đường chính trong thôn, xây dựng sân khấu, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, trồng gần 2km cây hoa ven đường, góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Trong thời gian tới, cấp ủy, ban thôn Vân Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng Nông thôn mới; xác định được việc xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chủ thể là người dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”.

                                                                                                       Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch