Thị trấn Yên Cát tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số.

Với mục tiêu bắt kịp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và xã hội hiện đại, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Cát đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của UBND Thị trấn Yên Cát

Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn đạt hiệu quả cao, thị trấn Yên Cát đã xây dựng Kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung, giai đoạn để phấn đấu thực hiện. Trong đó, tập trung thúc đẩy thực hiện xây dựng chính quyền số, nhất là thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh của thị trấn về lợi ích, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, hưởng ứng thực hiện. Đến nay, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn đã đạt được kết quả tích cực: tất cả các văn bản đến, văn bản đi được xử lý trên môi trường điện tử; 100% cán bộ công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 100%; trang thông tin điện tử của thị trấn hoạt động hiệu quả, kịp thời đăng tải các văn bản, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các hoạt động của thị trấn trên tất cả các lĩnh vực, giúp người dân và doanh nghiệp  khai thác, tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài ra, cấp ủy,chính quyền thị trấn đã thành lập được các kênh giao tiếp ứng dụng nền tảng số hỗ trợ chính quyền thị trấn giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua công nghệ số và các nhóm zalo trao đổi công việc. Người dân trên địa bàn thị trấn có hồ sơ sức khoẻ trên hệ thống phần mềm đạt 71,7%. Đến nay 100% cán bộ, công chức đều đuợc trang bị máy tính phục vụ công việc; có 1 phòng họp trực tuyến với đầy đủ thiết bị, màn hình trình chiếu; có 15 điểm phát wifi công cộng; có gần 10 mắt camera giám sát an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự công cộng, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, xả rác thải bừa bãi ra môi trường...

 Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, hiện nay cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Cát đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số để đảm bảo sẵn sàng, tạo động lực giữ vững và nâng cao chất lượng về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số trên địa bàn thị trấn Yên Cát.

                                                                                                 Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch