Tập huấn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp có mức sống trung bình, hướng dẫn tổng hợp báo cáo kết quả rà soát nắm 2023

Sáng ngày 26/9/2023. UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp có mức sống trung bình, hướng dẫn tổng hợp báo cáo kết quả rà soát nắm 2023. Đồng chí Lê Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể huyện; Thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện năm 2023; Thành viên Tổ giúp việc hướng dẫn nghiệp vụ; Lãnh đạo, công chức phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi cục Thuế huyện. Chủ tịch UBND 16 xã, thị trấn; công chức Chính sách - Lao động - Việc làm; cán bộ Văn phòng - Thống kê và 127 Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Tập huấn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp có mức sống trung bình, hướng dẫn tổng hợp báo cáo kết quả rà soát nắm 2023

 

Đại biểu tham dự tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện thông qua Kế hoạch của UBND huyện về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Quyết định thành lập tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Triển khai quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Hướng dẫn rà soát và tổng hợp danh sách hộ gia đình Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm Nông, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn xác định công tác rà soát là việc làm thường xuyên và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; ngay sau hội nghị này các xã, thị trấn tập trung kiện toàn BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho lực lượng rà soát viên và những cá nhân có liên quan đến quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn; tập trung thực hiện tốt công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và phương pháp, quy trình, tiêu chí và mức chuẩn nghèo đa chiều và việc xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Phòng LĐTBXH huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thẩm định của các xã, thị trấn đảm bảo không sai sót, đúng quy định; biên soạn tài liệu hướng dẫn phục vụ việc rà soát; chỉ đạo kiểm tra, phúc tra, giám sát quá trình rà soát theo quy định.

                                                                                                             Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch