Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra, khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Bãi Trành

Sáng 12/9, đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Bãi Trành. Tham gia đoàn có lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn phòng Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đồng chí  Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại thôn Trôi Chờn và thôn Me

Qua khảo sát thực tế tại thôn tại thôn Trôi Chờn, thôn Me và thôn 3, các tuyến đường giao thông nông, cảnh quan môi trường, mương thoát nước, cơ sở vật chất nhà Văn hóa và nghe lãnh đạo xã Bãi Trành báo cáo tình hình, đồng chí  Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chia sẻ với những khó khăn của xã trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí về giao thông và phát triển các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho rằng xây dựng NTM nâng cao không phải là đô thị hóa nông thôn mà là xây dựng nông thôn văn minh. Ở đó người dân không chỉ được nâng cao về đời sống vật chất mà còn được quan tâm về mặt tinh thần; các nét đặc trưng văn hóa, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn. Đặc biệt trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, xã Bãi Trành cần hết sức lưu ý tính bền vững, thực chất và hiệu quả, tuyệt đối không chạy theo câu chuyện kinh tế thuần túy mà phải gắn kinh tế với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. Phải quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đoàn đi kiểm tra thực tế tại thôn 3

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ban Chỉ đạo xã tập trung bám vào khung kế hoạch, rà soát tổng thể, phân loại các nhóm nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể, giao trách nhiệm cho từng thành viên rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, các phòng, ngành cấp huyện có liên quan theo dõi hướng dẫn xã thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí để các sở, ngành cấp tỉnh thẩm định theo đúng kế hoạch.

                                                                                                  Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch