Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 12/7, Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện. Các đồng chí trong Văn phòng điều phối Nông thôn mới. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

                                                                               Toàn cảnh hội nghị

 

                                                                Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023. Để quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện một cách tích cực, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm chuyển tải mục đích, ý nghĩa cũng như quyền lợi và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức Đoàn thể - chính trị xã hội đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hội Phụ nữ đã tổ chức Hội thi với nội dung “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội nông dân tổ chức Hội thi “Cán bộ hội viên nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, tổ chức các phong trào, huy động lực lượng cùng nhân dân các thôn, xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023 thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng tường rào, làm hố rác, hàng rào xanh, đường hoa... nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, nhiều địa phương tích cực thực hiện các phần việc trong xây dựng Nông thôn mới. 6 tháng đầu năm đã làm mới, nâng cấp, mở rộng vỉa hè hơn 10 km đường giao thông nông thôn; giải phóng hành lang 8,5 km đường giao thông; khơi thông, nạo vét 11,5 km kênh mương; chỉnh trang, sửa chữa 260 nhà ở dân cư; tu sửa, xây 2.500m tường rào; 272 hộ làm được hơn 10 km hàng rào xanh. Trồng hơn 21.000 cây xanh phân tán. ươm 10.960 bầu cây giống các loại như: hồng gai, chè mạn, ngũ sắc, ….

Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 13,7 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí so với cuối năm 2022. Hiện tại, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Bãi Trành đạt 16/19 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa đạt; xã Bình Lương đạt 18/19 tiêu chí, còn tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt; thôn NTM kiểu mẫu (thôn 3, xã Bãi Trành) đạt 12/15 tiêu chí.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung báo cáo và thẳng thắn phân tích, làm rõ thêm những tồn tại hạn chế trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương. Đồng thời cũng kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng các cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn...

  Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện

                                                                    phát biểu kết luận tại hội nghị

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện ghi nhận những kết quả xây dựng Nông thôn mới đã đạt được trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy,Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện và các xã, thị trấn thực hiện trong thời gian tới đó là. Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân triển khai các phong trào thi đua, các mô hình đang phát huy hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể huyện tiếp tục triển khai, thực hiện các phần việc cụ thể của mình như tiếp tục làm nhà cho hộ nghèo; mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp;  xây dựng hố rác, hàng rào xanh, xây dựng cải tạo vườn rau. Các xã, các thôn nằm trong kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để rà soát các tiêu chí; cần tập trung xây dựng cả tiêu chí cứng và tiêu chí mềm. Nâng cao vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã, duy trì giao ban, kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng Nông thôn mới ở cở, phát huy được vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục bám sát các đơn vị phụ trách, phải nắm từng tiêu chí, đồng hành cùng với các xã, xã đồng hành cùng các thôn để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục phát triển sản phẩm Ô CỐP theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo cấp huyện tiếp tục bám sát đồng hành cùng với chủ thể hoàn thiện hồ sơ để chấm sản phẩm Ô CỐP trong thời gian sớm nhất./.

                                                                                                                              Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch