THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

tải văn bản tại đây