Hội Nông dân xã Xuân Bình làm tốt công tác ủy thác vốn vay chính sách xã hội

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội Nông dân, cấp ủy,chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể. Hội Nông dân xã Xuân Bình đã làm tốt công tác quản lý, giải ngân vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp các hộ hội viên Nông dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

                                             Toàn cảnh hội nông dân xã vốn vay chính sách xã hội

 

                                                      Hội Nông dân vốn vay chính sách xã hội

       Hội Nông dân xã đã phân công cán bộ Hội có năng lực thường xuyên tham gia giao ban Ngân hàng theo quy định. Đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ số hộ vay vốn để kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay bảo đảm đúng mục đích; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình tín dụng ưu đãi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ, hội viên nông dân… Xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra các Tổ TK&VV do Hội Nông dân xã quản lý, kiểm tra 100% các món vay mới giải ngân. Các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo hiệu quả trong việc cải thiện, nâng cao đời sống hội viên nông dân, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu KT-XH trên địa bàn. Đến nay, Hội Nông dân xã đang quản lý 03 Tổ TK&VV với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng cho 95 hộ vay vốn. Nhìn chung các hộ vay vốn đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay để đầu tư chăn nuôi và trồng cây các loại mang lại hiệu quả kinh tế tiêu biểu như gia đình hội viên Nguyễn Văn Minh, Hà Nguyên Giáp thôn 7, hội viên Vũ Thị Tâm thôn Hùng Tiến, Trần Văn Hiếu thôn 5.

                                         Các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích

       Nhằm từng bước nâng cao chất lượng của hoạt động ủy thác. Hội Nông dân xã Xuân Bình thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay, hướng dẫn hội viên nông dân và Nhân dân nhận thức đầy đủ về chính sách ưu đãi, nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm theo quy chế hoạt động của Tổ TK&VV. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả giúp các hội viên Nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.../.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch