Cán bộ hội viên nông dân huyện tổ chức nhiều hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Hội Nông dân khóa XII nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kết quả trong thời gian qua, các cấp Hội đã có những phần việc tham gia ngày công trong các phong trào Hội cũng như tham gia xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

                                     Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch đẹp

       Tiêu biểu như hội viên Nông dân Lê Thị Bình, Lê Thị Thái, Lương Văn Biện thôn Thắng Lộc xã Bình Lương đã hiến đất để làm đường giao thông nông thôn.  Hội Nông dân xã Bãi Trành vận động hội viện xây dựng được 215 nhà tiêu hợp vệ sinh, hướng dẫn phân loại rác tại hộ gia đình; Hội Nông dân thị trấn Yên Cát tổ chức thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng…

                                                                         Các mô hình phát triển kinh tế

       Ngoài ra trong thời gian qua các xã, thị trấn phối hợp tổ chức tuyên truyền các hoạt động công tác Hội như tuyên truyền về nguồn vốn vay từ các Ngân hàng để cho hội viên đầu tư trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Song song với hoạt động trên, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, kỹ thuật gieo cấy và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, phổ biến kiến thức chăn nuôi an toàn sinh học cho các hội viên.

       Tin tưởng rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao, kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được trong những tháng đầu năm sẽ là động lực để Hội Nông dân huyện đẩy mạnh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời lập thành tích cao hơn nữa để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Như Xuân khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến tổ chức vào ngày 23 - 24 tháng 5/2023.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch