Cát Tân tập trung thu hoạch lúa vụ chiêm xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong những ngày này bà con nông dân xã Cát Tân đang tập trung mọi nguồn lực tiến hành thu hoạch diện tích lúa vụ chiêm xuân đã chín.

                                              Bà con nông dân xã Cát Tân thu hoạch lúa chiêm xuân

       Vụ chiêm xuân, xã Cát Tân gieo cấy 120 ha lúa nước, trong đó diện tích lúa lai chiếm gần 80% . Được biết, ngay từ đầu vụ, UBND xã đã thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp huyện; định hướng cho bà con nông dân lựa chọn những giống lúa năng suất, chất lượng cao thích hợp với điều điện thổ nhưỡng để gieo cấy. Đồng thời phân công các thành viên UBND xã phối hợp với cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, cán bộ Khuyến nông xã phụ trách từng thôn để tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất; hướng dẫn nông dân gieo cấy đúng khung, lịch thời vụ và đẩy mạnh các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa ngay từ giai đoạn đầu. Hiện nay những diện tích lúa chín đều đã được bà con nhân dân trong xã thực hiện thu hoạch , đạt 40% diện tích lúa đã thu hoạch, sản lượng lúa đạt trên 60 tạ/ 1 ha.

 

       Cùng với việc tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, UBND xã chỉ đạo các thôn sau khi thu hoạch tập trung cho công tác điều hành nước, giải phóng đất. Tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện về vật tư như phân bón, giống để đảm bảo phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2023 đúng khung thời vụ.   

                                                                                                                                                                                                                                                                       Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch