Cán bộ, công chức, người lao động xã Thanh Xuân giúp Nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ

Xác định tiêu chí cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ là một trong những tiêu chí quan trọng, xuyên suốt trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Xuân, góp phần nâng cao thu nhập từ vườn hộ cho người dân. Cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây phù hợp, có giá trị kinh tế cao vào trồng là một hướng khai thác kinh tế vườn, vừa tạo thêm thu nhập cho kinh tế hộ, vừa cải thiện môi trường sống, chỉnh trang diện mạo thôn xóm.

Cán bộ, công chức, người lao động xã giúp hộ gia đình bà Lê Thị Dương, thôn Lâm Chính cải tạo vườn tạp

        Để thực hiện tốt chủ trương này, xã Thanh Xuân tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến các thôn vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp. Xây dựng kế hoạch cải tạo vườn tạp nhằm bố trí lại không gian vườn, phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân.

        Ông Trịnh Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã biết: Để hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình, chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; trong đó gắn phong trào “Ngày thứ 5 và thứ 7 cán bộ và Nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới” với chương trình cải tạo vườn tạp trên địa bàn. Năm 2022 xã đã cải tạo được 21 vườn tạp cho các hộ gia đình, quý I năm 2023 xã Thanh Xuân đã cải tạo được 9 vườn tạp cho các hộ gia đình và các đợt vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong xã, ngoài ra các cán bộ chuyên môn xuống thôn, kiểm tra, hướng dẫn các hộ quy hoạch vườn, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi theo hướng “cầm tay chỉ việc”…

Cán bộ, công chức trong xã có nhiều cách làm trong thực hiện cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân

               Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng và vai trò của kinh tế vườn; phổ biến các kiến thức làm vườn đến tận hộ dân. Hướng dẫn các hộ dân tiến hành quy hoạch, bố trí lại vườn khoa học, phù hợp với quy hoạch tổng thể vườn hộ. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao, mang tính hàng hóa, đảm bảo về môi trường, sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm./.

                                  Đoàn Lưu- BTGHU Như Xuân