Hội LHPN huyện hỗ trợ cây giống hoa cho các xã, thị trấn thực hiện tuyến đường hoa

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Kế hoạch của LHPN huyện về trồng các tuyến đường hoa hai bên đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan môi trường, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã tuyên truyền, vận động, huy động sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân chung tay giúp các địa phương xây dựng tuyến đường hoa.

Hội LHPN huyện tặng xã Xuân Bình 300 cây Chuỗi Ngọc nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới

        Từ nguồn vận động được, vừa qua Hội LHPN huyện Như Xuân đã đến tặng xã Xuân Bình 300 cây Chuỗi Ngọc, Thanh Sơn 500 cây, Hóa Quỳ 200 cây và thị trấn Yên Cát 200 cây Chuỗi Ngọc; chỉ đạo Hội viên phụ nữ xã Xuân Bình, Hóa Quỳ, Xuân Hòa, Bình Lương và thị trấn Yên Cát tổ chức ươm gần 11 nghìn bầu giống hoa Hồng Quế; Hội viên phụ nữ xã Bãi Trành trồng 700m cây chè mạn làm hàng rào xanh và xã Tân Bình 150m hàng rào xanh.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội phụ nữ các xã, thị trấn trong việc trồng và ươm cây giống

        Ngay khi nhân được nguồn hoa giống, các địa phương đã triển khai cho một số thôn tiến hành ươm để trồng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn thể đảm nhận chăm sóc, bảo vệ, để giúp giống hoa đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt.

        Việc trồng các tuyến đường hoa nhằm tạo cảnh quan môi trường, làm nổi bật cảnh quan nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, trong thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai trồng mới các đoạn đường hoa để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./

                                                                                                                                                Đoàn Lưu- BTGHU Như Xuân