Hiệu quả từ xuất khẩu lao động tại xã Cát Tân.

Trong thời gian qua, xã Cát Tân luôn quan tâm công tác xuất khẩu lao động. Nhờ vậy, nhiều người dân trên địa bàn có việc làm và thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

                                     Điển hình gia đình Bà Cao Thị Lan thôn Thanh Vân xã Cát Tân

       Qua tìm hiểu công tác xuất khẩu lao động ở xã Cát Tân, trong những năm qua đã có nhiều khởi sắc, riêng trong quý I năm 2023 có 5 người tham gia xuất khẩu lao động . Đến thời điểm hiện nay xã Cát Tân có 105 người đang lao động tại nước ngoài, chủ yếu  là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Xuất khẩu lao động đã mở ra hướng đi mới cho việc thoát nghèo, ổn định kinh tế. Nhiều gia đình có người đi xuất khẩu lao động đã thoát được nghèo vươn lên thành hộ khá, giàu trong xã. Điển hình như gia đình bà Cao Thị Lan thôn Thanh Vân có 3 người con đi lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trao đổi với chúng tôi Bà Lan chia sẻ “ Qua tuyên truyền của các cấp, các ngành, gia đình chúng tôi nhận thức được xuất khẩu lao động có lợi ích lớn, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống, nên khi cháu có ý muốn sang nước ngoài làm việc chúng tôi rất khuyến khích.  Hiện nay gia đình tôi  có 3 cháu đi lao động, mức lương cơ bản của 2 cháu bên Hàn Quốc có  thu nhập mỗi tháng 50 triệu đồng/ người, còn đối với thu nhập bên Nhật Bản mỗi tháng 30 triệu đồng/người, so với lao động tại địa phương thì đi  xuất khẩu lao động có kinh tế ổn định, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình”.

       Tiếp đó chúng tôi đến thăm một số hộ có người đang đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, được biết từ khi các hộ gia đình có người đi xuất khẩu thì cuộc sống gia đình của họ đỡ khó khăn vất vả, nhiều gia đình đã thoát được cảnh đói nghèo, có tiền tích lũy xây dựng nhà cửa và có nguồn vốn đầu tư vào phát triển kinh tế

       Hiệu quả công tác xuất khẩu lao động đã được khẳng định, góp phần tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, để nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu lao động.Trong thời gian tới, UBND xã Cát Tân tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách pháp luật về công tác Xuất khẩu lao động để người dân nâng cao nhận thức. Đẩy mạnh phong trào xuất khẩu lao động ngày càng phát triển gắn với giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch