Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Như Xuân

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Huyện ủy Như Xuân lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, cũng như lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

        Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị tại địa phương. Trong đó, chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ; nội dung kế hoạch cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. Cùng với đó, Huyện ủy Như Xuân cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Huyện ủy Như Xuân cũng chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

        Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Từ đó, góp phần tích cực vào xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp chất lượng và hiệu quả hơn. Quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác ở Như Xuân đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Trong đó, tiêu biểu như: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện  tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”; Liên đoàn lao động với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “xây dựng mô hình Nhà sạch - vườn mẫu”. Hội Nông dân với “mô hình sản xuất kiểu mẫu”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Đoàn thanh niên, với cuộc vận động “Tuổi trẻ Như Xuân làm theo lời Bác; gương mẫu, đi đầu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”; Đội ngũ y bác sĩ với phong trào “cán bộ công nhân, viên chức ngành y vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và “hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Công an với phong trào “người CAND kiểu mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quân sự với phong trào “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”…; Thông qua đó đã có hàng nghìn mô hình, điển hình têu biểu đã và đang tạo thành phong trào thi đua sôi động trong toàn huyện góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Bác…

        Trong 3 năm qua, đã có 283 tập thể, hơn 1.100 lượt cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khen thưởng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 05 tập thể, 30 công dân đạt danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”, 03 đơn vị được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận “Đơn vị kiểu mẫu”. Trong khen thưởng về học tập và làm theo Bác, trong 3 năm toàn huyện đã có 02 tập thể, 04 cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Giấy khen; 46 tập thể và 54 cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen; 328 tập thể, 692 cá nhận được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện tặng Giấy khen.

        Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Như Xuân tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả, năm 2022 Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: Tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 10.210,819 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 17,16%, vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm - thuỷ sản chiếm 19,5%, giảm 1,7% so với cùng kỳ; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng chiếm 45,2%, tăng 2,5%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 35,3%, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm, tăng 5,97 triệu/người/năm so với năm 2021; đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện không ngừng được cải thiện.

        Thời gian tới, Huyện ủy Như Xuân sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và lan tỏa Phong trào Học tập và làm theo Bác trên địa bàn. Từ đó, các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác phát huy vai trò, thực sự là những tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân học tập và noi theo, đây cũng là nhân tố nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó, tạo động lực quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị./.

                                                                                                         Đoàn Lưu – BTGHU Như Xuân