Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 21-3, tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị.


       Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Trung Hạ, Thường trực Hội đồng dân tộc thuộc Quốc hội; Tạ Văn Hạ, Thường trực Ủy ban văn hóa giáo dục thuộc Quốc hội; các thành viên trong đoàn công tác của Bộ NN&PTNT, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu cấp xã của 11 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

       Tại điểm cầu huyện Như Xuân có đồng chí Lương thị Hoa - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê văn Thuận, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự.

       Trong thời gian qua, Thanh Hóa đã triển khai tốt các Chương trình MTQG. Các mục tiêu về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đều đạt kết quả tốt. Bộ mặt nông thôn, miền núi có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 6,08%, khu vực các huyện miền núi 15,19%, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 19,86%. Thanh Hóa đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); khu vực miền núi có 61 xã, 645 thôn bản được công nhận đạt chuẩn NTM, 7 xã NTM nâng cao, 51 thôn bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Khu vực miền núi có 72 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, chiếm 22,7% sản phẩm OCOP toàn tỉnh.

       Tuy nhiên, việc thực hiện các Chương trình MTQG tại tỉnh Thanh Hóa còn nhiều khó khăn, bất cập, như: hiệu quả kinh tế rừng, phát triển chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa có nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Kết quả xây dựng NTM ở các huyện miền núi còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Hiện nay, Thanh Hóa còn 113 xã chưa đạt chuẩn NTM thì 11 huyện miền núi có tới 102 xã, chiếm 90%; trong đó có 65 xã dưới 15 tiêu chí, huyện Mường Lát không có xã NTM. Hoạt động của Ban Chỉ đạo ở một số địa phương chưa sáng tạo, linh hoạt và chưa thực sự quyết liệt. Một bộ phận nhỏ cán bộ và Nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 3 Chương trình MTQG; đồng thời kiến nghị với Trung ương nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn tại khu vực miền núi.

       Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và các huyện miền núi đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn thực hiện trên địa bàn ở các địa phương. Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu tham mưu Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và một số tiêu chí cho phù hợp với tình hình ở khu vực miền núi.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện các huyện miền núi tại hội nghị và cho rằng: “Khó khăn của 11 huyện miền núi Thanh Hóa đã thấy rất rõ. Do đó, cần định vị tiếp cận vấn đề phát triển miền núi khác hơn, thực chất hơn”.

       Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nêu rõ: Bộ sẽ cùng với lãnh đạo tỉnh nghiên cứu giải quyết vấn đề tháo gỡ khó khăn. Trong đó cần làm rõ các vấn đề về việc phân bổ các nguồn lực của 3 chương trình (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số). Với tinh thần vướng chỗ nào thì tập trung tháo gỡ để tập trung nguồn lực cho các huyện miền núi phát triển. Trong xây dựng NTM, cần làm rõ các “điểm nghẽn” và tập trung giải quyết với phương châm NTM phải có sức sống mới, diện mạo mới. Xây dựng NTM cần phát huy giá trị cộng đồng, yếu tố bản địa đặc trưng vùng miền, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; người đứng đầu cần truyền cảm hứng trong xây dựng NTM để cả cộng đồng cùng hưởng ứng vào cuộc thực hiện các tiêu chí.

       Phát biểu kết thúc hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của cá nhân Bộ trưởng nói riêng và Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương nói chung, đối với sự phát triển và những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

       Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại hội nghị này; vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình MTQG tại địa phương mình; phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, để đưa việc thực hiện các Chương trình MTQG đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch