Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hoa cùng đoàn công tác của huyện thăm và làm việc tại xã Thanh Quân

Sáng ngày 17/3/2023, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện thăm và làm việc tại xã Thanh Quân. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Đình Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện; lãnh đạo Phòng KT và HT, Phòng TN và MT, Phòng NN&PTNT, Phòng VH và TT, Ban QLDAXD huyện.

       Tại buổi làm việc, Lãnh đạo xã Thanh Quân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Báo cáo đã nêu rõ tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 156,50 tỷ đồng, tăng 12,36 tỷ đồng so với cùng kỳ (đạt 100 % so với kế hoạch năm). Trong đó: nông, lâm, thủy sản đạt 71, 70 tỷ đồng, tăng 8, 39 tỷ đồng so với cùng kỳ, chiếm 45,8 %, đạt 100 % so với kế hoạch; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 30.84 tỷ đồng, chiếm 19,7%, đạt 100,5 % kế hoạch; thương mại, dịch vụ, vận tải đạt 53, 96 tỷ đồng, tăng 6,9 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch, chiếm 34,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,6 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch. Quốc phòng - An ninh được ổn định, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

       Qua báo cáo kết quả của xã trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện đã chia sẻ với cấp ủy chính quyền xã Thanh Quân, đồng thời phân tích làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại mà xã Thanh Quân chưa thực hiện được trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN, chương trình xây dựng NTM, vấn đề tạo sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị mỗi xã một sản phẩm, vấn đề đất đai …

       Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu của các ngành, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo xã Thanh Quân. Đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phân tích và làm rõ những nguyên nhân còn tồn tại đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ và các gải pháp cụ thể để cấp ủy chính quyền xã Thanh Quân tiếp tục nghiên cứu thục hiện trong thời gian tới đó là cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền. Đội ngũ cán bộ cần phải đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền xã, Vận dụng đầy đủ các cơ chế chính sách của nhà nước trong công tác đầu tư trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, vận dụng và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Huyện ủy về phát triển vùng 6 Thanh…

       Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc của cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Thanh Quân trong những năm vừa qua, đồng thời đồng chí đã chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Thanh Quân trong thời gian qua đó là, công tác lãnh đạo chỉ đạo còn lúng túng, chưa bám sát chỉ tiêu Nghị quyết của cấp ủy đã đề ra, công tác chỉ đạo còn hời hợt, tính đồng thuận trong tập thể cấp ủy chính quyền chưa cao, sức ỳ và sự trông chờ ỷ lại của nhân dân còn cao, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa được phát huy, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn mờ nhạt, công tác quản lý Đền chín gian chưa có hiệu quả. Trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Thanh Quân tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia súc gia cầm, cải tạo tầm vóc đàn gia súc, thay đổi thói quen trong chăn nuôi, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của người Thái, gắn với phát triển du lịch tâm linh, bám sát quy chế làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Khẩn trương xây dựng kế hoạch giảm nghèo, kế hoạch XD NTM, kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP, đẩy mạnh công tác XKLĐ, xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ để có cơ sở điều chỉnh các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đầu nhiệm kỳ.

       Trước khi vào làm việc với các đồng chí lãnh đạo xã Thanh Quân, Đoàn đã đến thắp hương tại Đền chín gian và trao đổi một số vấn đề trong lĩnh vực văn hóa tâm linh và du lịch cộng đồng cũng như nắm bắt tình hình về công tác quản lý tại Đền chín gian. Tại đây đồng chí Bí thư Huyện ủy đã được nghe giới thiệu sơ lược về di tích Đền chín gian là nơi thờ Trời và thờ Ông tổ người Thái, việc đâu tư xây dựng, cũng như quy mô đầu tư.

       Nhân dịp này Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Thanh Quân sức khỏe gia đình hạnh phúc và cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch