Hội nghị truyền thông bồi dưỡng kỹ năng công tác thông tin tuyên truyền, công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở năm 2023.

Sáng ngày 10/03/2023, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông bồi dưỡng kỹ năng công tác thông tin tuyên truyền, công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội; phương pháp triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước cho cán bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo MTTQ tỉnh; Về phía huyện có Đồng chí Lê Văn Thuận – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Đình Chương - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ; đồng chí Lê Anh Tuấn - HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy.

       Trong thời gian 01 ngày, 160 đại biểu là đại diện Ban thường trực MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn; trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Được nghe giới thiệu 6 chuyên đề. Kỹ năng công tác thông tin tuyên truyền, công tác nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận ở cơ sở; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết dịnh 623-QĐ/TW, ngày 23/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về ban hành phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021- 2025; Bộ quy tắc ứng sử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; Hướng dẫn sử dụng quản trị hệ thống trang cộng đồng( fanpage) của MTTQ Việt Nam các cấp.

       Thông qua hội nghị truyền thông, nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở phát huy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới; đồng thời nâng cao kiến thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019- 2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch