THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2023

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

tải văn bản tại đây