V/v đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 76/KH-SGTVT ngày 6 tháng 12 năm 2022 về việc thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023; công văn số 6312/BGTVT-VT ngày 25/11/2022 của của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa vè việc tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “ xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh

tải văn bản tại đây