Hội nghị công bố công khai quy hoạch điều chỉnh, mở rộng thị trấn Yên Cát.

Chiều ngày 30/11. UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố công khai quy hoạch điều chỉnh, mở rộng thị trấn Yên Cát. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuất – UVBTVHU – Phó Chủ tịch UBND huyện. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, đại diện Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa. Đại diện Lãnh đạo ĐU, HĐND , UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, công chức địa chính xây dựng, Trưởng các khu phố trên địa bàn thị trấn Yên Cát đã về dự

       Tại hội nghị đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng huyện đã công bố quyết định số 3826 của UBND tỉnh về việc phê duyệ đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đến năm 2030. Thị trấn Yên Cát là Trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội và an ninh, quốc phòng của huyện Như Xuân, là đầu mối quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng huyện Như Xuân. Dân số hiện trạng khoảng 8.527 người, dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 16.300 người. Quy mô đất đai, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 3.126,79 ha. Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2030 là 1.114,78 ha. Chỉ tiêu đất đai đã đạt được trong đó Đất dân dụng phát triển mới 92,88m2/người. Đất đơn vị ở phát triển mới 50,1m2/ người. Đất công cộng đô thị 10,6m2/ người. Đất cây xanh sử dụng công cộng 5, 6m2/ người.

       Định hướng phát triển đô thị hướng chủ đạo phát triển không gian thị trấn là về phía Bắc và Tây Bắc đường Hồ Chí Minh từ khu đô thị hiện hữu. Khai thác triệt để các quỹ đất còn lại tại phía Nam của thị trấn. Khung không gian đô thị theo 2 hướng chính là Bắc – Nam và hướng Đông – Tây. Trên cơ sở các khung không gian chính, hình thành 4 khu vực phát triển đô thị; Khu vực hiện hữu được cải tạo chỉnh trang, nâng cấp trên cơ sở khu vực trung tâm đô thị hiện nay; Khu vực đô thị trung tâm tại khu phố Yên Thắng và Thấng Sơn hình thành khu đô thị trung tâm mới. Khu vực này bố trí các chức năng đô thị còn thiếu hoặc cần mở rộng làm động lực phát triển cho khu vực đô thị trung tâm mới. Khu vuewcj này được đầu tư đồng bộ hạ tầng từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V; Khu vực phát triển du lịch sinh thái văn hóa gắn với du lịch tâm linh thiền tự Yên Cát; Khu vực phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và phụ trợ tại khu vực phía Bắc đường QL 45 và phía Đông đường Hồ Chí Minh hình thành Khu vực sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và phụ trợ tập trung có hạ tầng đồng bộ, là địa điểm sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung của đô thị và đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư.

       Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất – UVBTVHU – Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ để thực hiện tốt đảm bảo đúng quy hoạch chung triển khai có hiệu quả, đề nghị các cấp các ngành huyện và thị trấn Yên Cát cần tập trung một số nhiệm vụ sau đó là tiếp tục quản lý hồ sơ, tài liệu quy hoạch được giao. Tiếp tục tập trung phổ biến công khai quy hoạch cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận và nhận thức quyết tâm cao để thực hiện đúng quy hoạch. Ưu tiên chương trình dự án hàng năm và dài hạn, cơ sở xúc tiến đầu tư huy động kêu gọi nguồn lực xây dựng đô thị, đồng thời xác định các biện pháp quy hoạch đô thị. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó phải thực hiện tốt công tác giải giải phóng mặt bằng tạo sự đồng thuận cho nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để thực hiện quy hoạch theo quy định pháp luật.

                                                                                         Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch