NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hoá Qùy, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ công văn số 2234/UBND-TCKH ngày 11/11/2022 về việc xin ý kiến về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hoá Qùy, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

tải văn bản tại đây