Đồng chí Nguyễn đức Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng UBND huyện làm việc với Lãnh đạo thị trấn Yên Cát

Sáng ngày 17-11- Đồng chí Nguyễn đức Đồng – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng Tài chính Kế Hoạch, Phòng KTHT, Phòng Tài Nguyên môi trường, Ban Quản lý XDCB UBND huyện đã có buổi làm việc với Lãnh Đạo Thị Trấn Yên Cát về một số vấn đề dồn điền đổi thửa và vấn đề đầu tu công trên địa bàn Thị trấn Yên Cát. Tại buổi làm việc lãnh đạo Thị trấn Yên Cát đã báo cáo về tinh hình dồn điền đổi thửa tại khu phố Thăng Bình và khu phố Yên Thắng trong những năm qua. Những vấn đề còn vướng mắc chưa thực hiện được trong công tác dồn điền đổi thửa, Thông qua dự toán đầu tu công năm 2022 và 2023 để xin ý kiến chỉ đạo

       Việc dồn điền đổi thửa đối với khu phố Thăng bình và khu phố Yên Thắng đã được triển khai thực hiện từ năm 2018 nhưng chưa được phê duyệt phương án của các cơ quan chức năng, chưa thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính để thực hiện việc cấp lại QSD đất cho nhân dân sau khi được dồn điền đổi thửa.  UBND Thị trấn Yên Cát cũng đã thông qua dự toán đầu tu công năm 2022 và 2023 để xin ý kiến chỉ đạo.

       Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND huyện đã trao đổi thắng thắn đối với các đồng chí Lãnh đạo TT Yên cát về những vấn đề thuộc thẩm quyền của từng ngahf đồng thời đề nghị UBND TT Yên Cát cần xác định rõ mục đích dồn điền đổi thửa, phối hợp với các ngành chuyên môn để  tháo gõ những vướng mắc sớm thực hiện cấp QSD dất cho nhân dân. Về vấn đề đầu tư công UBND Thị trấn Yên Cát cần xác định rõ những hạng mục công trình, ưu tiên công trình nào làm trước, công trình nào làm sau và lập tờ trình xin chủ trương chỉ đạo của UBND huyện

        Qua trao đổi với lãnh đạo thị trấn Yên Cát, Đồng chí Nguyễn đức Đồng – Phó Bí thư Huyện ủy -  Chủ tịch UBND huyện kết luận đề nghị thị trấn Yên Cát nghiêm túc tiếp thu những vấn đề mà các phòng chuyên môn UBND huyện yêu cầu và đề nghị cần thực hiện đúng những quy trình trong việc dồn điền đổi thửa, vấn đề đầu tư công phải phân tích rõ nguồn vốn, phân tích rõ các hạng mục công trình ưu tiên để thực hiện và phải nghiên cứu thực hiện vốn đầu tư công, vốn đối ứng và thực hiện tốt công tác xã hội hóa để đầu tư./.

                                                                                         Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch