Xã Thanh Xuân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn.

Thanh Xuân là xã vùng cao của huyện Như Xuân với hơn 98% dân số là người dân tộc thiểu số sinh sống. Để xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở thiết yếu, những năm qua, xã đã lồng ghép, triển khai hiệu quả nguồn vốn các chương trình hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện với dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở các thôn đặc biệt khó khăn.

       Năm 2022, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Thanh Xuân được hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng để làm đường giao thông từ thôn Lâm Chính đi thôn Thanh thủy với tổng chiều dài gần 1,8km. Đây là trục đường giao thông khó khăn nhất của xã, đi vào các khu sản xuất của bà con nhân dân. Hiện nay xã Thanh Xuân đang tăng cường chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông đúng tiến độ được giao. Đồng thời chỉ đạo các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, để người dân nhận thấy làm đường giao thông trước tiên là làm cho chính gia đình, thôn xóm hưởng lợi để từ đó tự giác tham gia. Nhờ đó mà các hộ gia đình có tuyến đường giao thông đi qua đã tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu trên đất để mở rộng đường giao thông.

        Việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về làm đường giao thông đã tác động tích cực, làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người dân và là động lực để nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Nhờ đó Bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/người/năm; toàn xã có trên 98% các trục đường giao thông nông thôn được cứng hóa…/.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch