V/v tăng cường các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thành viên của Ban An toàn giao thông huyện, nòng cốt là lực lượng Công an huyện, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC), góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn toàn huyện.

tải văn bản tại đây