Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
1186 người đang online
 • Với mục tiêu, tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong thời gian qua trường THCS Thanh Phong đã tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý và giảng dạy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

 • Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Thanh Phong đã triển khai thực hiện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 • Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian qua, trường THCS Cát Tân đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý và giảng dạy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới giáo dục, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

 • Nhờ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, những năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có nhiều đổi mới tích cực. Từ đó, thay đổi phương pháp dạy, học truyền thống sang giảng dạy, học tập tích cực, giúp thầy và trò phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, chủ động, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

 • Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số làm cơ sở thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức dạy và học, quản lý giáo dục trong nhà trường, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục.

 • Chiều 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

 • Thực hiện Công văn số 9452/VPCP-PL ngày 01/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Công văn số 2750/STPPBGDPL ngày 12/12/2023 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Để đảm bảo các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh được thực hiện đầy đủ, qua đó tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

 • Công tác giảm nghèo về thông tin là nội dung quan trọng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” của Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang được huyện Như Xuân triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân.

 • Sáng 30-11, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn thu thập cơ sở dữ liệu người lao động gắn với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hiếu, Phó trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh; lãnh đạo, cán bộ phòng Quản lý hành chính Công an huyện; phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện; Chủ tịch UBND; các thành viên tổ công tác đề án 06 các xã, thị trấn và 127 đồng chí trưởng các khu phố, thôn trong toàn huyện đã về dự.

 • Chiều ngày 23/11, đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; Lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan; Chủ tịch các xã, thị trấn.

 • Xác định chuyển đổi số nhằm thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số, từ đó mở ra các cơ hội phát triển bền vững. Hiện nay, xã Xuân Bình đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng dịch vụ công, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 • Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; QĐ số 505/QĐ- TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/10 hàng năm là ngày “Chuyển đổi số quốc gia”, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình) tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia thực hiện mua bản quyền, dịch và tái bản bộ sách về Chuyển đổi số. Bộ sách gồm 9 cuốn như sau:

 • Sáng 4 -11, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức UBND huyện và UBND cấp xã. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Lê Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Giám đốc, viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; đại diện lãnh đạo phụ trách bộ phận một cửa; công chức các lĩnh vực chuyên môn cấp xã đã về dự.

 • Chiều ngày 3-11, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về chuyển đổi số cho công chức cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, khu phố năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng quản lý Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa; Lê Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện chuyên viên phòng quản lý Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa; cán bộ chuyên viên phòng Văn Hóa và Thông tin huyện; 160 đồng chí là cán bộ công chức phụ trách chuyển đổi số; thành viên tổ Công nghệ số cộng đồng về dự hội nghị.

 • Thực hiện Công văn số 15285/UBND-KSTTHCNC ngày 11/10/2023 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó UBND tỉnh đã đánh giá: “Sau 5 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018); các cơ quan, ban, ngành và các địa phương đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, minh bạch trong quản lý nhà nước, bảo đảm công bằng, dân chủ theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật; chưa lập danh mục thông tin phải công khai, được cung cấp và đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử theo quy định; một số thông tin đăng tải chưa kịp thời hoặc không đầy đủ, …”. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, để tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện Như Xuân trong thời gian tới,

 • Với mục tiêu bắt kịp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và xã hội hiện đại, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Cát đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

1 2 3 
  °