Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 112/KH-UBND
Ngày ban hành 11/05/2021
Trích yếu Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày17/6/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư trêncác phương tiện thông tin đại chúng.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống