Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 745/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2021
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đối tượng hộ nghèo, hộ BTXH không nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý I/2021.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống