Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 802/UBND-KTHT
Ngày ban hành 11/05/2021
Trích yếu V/v Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BCT ngày 31/3/2021 của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống