Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 29/QĐ-UBBC
Ngày ban hành 23/04/2021
Trích yếu Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Như Xuân, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống